Visie

Visie op de dienstverlening

Uitgangspunt voor de dienstverlening is dat het geleverde altijd van toegevoegde waarde en van hoge kwaliteit is. Dit is voorwaarde voor een duurzame samenwerkingsrelatie.

Daarbij is het steeds van belang te weten op welke vraag de opdrachtgever een antwoord wenst en waar nodig te helpen bij het formuleren van de vraag zodat er ook een duidelijk antwoord komt en de opdrachtgever altijd de regie houdt.

Flexibiliteit, communicatie, deskundigheid, slagvaardigheid, bereikbaarheid, vertrouwen en structurele oplossingen. 

Visie op verzuim

Als werknemer ben je verantwoordelijk en aanspreekbaar op je beslissing je ziek te melden als het werk vanwege gezondheidsproblemen niet lukt. Je hebt de afspraak gemaakt met je werkgever dat je loon krijgt in ruil voor het werk dat je voor hem verricht.

Samen moet je er alles aan doen om deze afspraak na te komen.

Soms moet er iets worden aangepast in het werk of is extra ondersteuning nodig. Zo kan het nodig zijn dat je tijdelijk andere taken krijgt totdat je je eigen werk weer kunt doen.

In principe is thuisblijven geen optie.