Netwerk kwalitatieve dienstverleners

Maatwerkartsen BV heeft een uitgebreid netwerk van dienstverleners op het gebied van reïntegratie, interventies bij arbeidsongeschiktheid, optimalisering van arbeidsomstandigheden, verzuim- en casemanagement, medische expertises, arbeidshygiëne, veiligheidskunde, arbeidsdeskundige diensten, bedrijfs-maatschappelijk werk, mediation, organisatieadvies en training & scholing.

Dit netwerk is toegankelijk voor alle relaties van Maatwerkartsen BV. Maatwerkartsen BV heeft geen financieel belang bij de inzet van deze relaties waardoor onafhankelijkheid gewaarborgd is. Er is dus zeker geen sprake van gedwongen winkelnering.

Door dit netwerk heeft u toegang tot alle diensten die een goed geoutilleerde, gecertificeerde arbo-organisatie u aanbiedt.

Met de verwijsfunctie van de bedrijfsarts (het zelfstandig verwijzen naar ziekenhuizen en andere zorgverleners binnen uw regio) en het omzeilen van wachtlijstproblematiek, bestaat ruime ervaring.

Maatwerkartsen BV is aangesloten bij:


Het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap. Netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen met landelijke dekking

De Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen ZFB

De Adviesgroep Mens & Werk

Referenties op verzoek