Klachten

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best voor een goede dienstverlening. Helaas lukt dat niet altijd. 

Een klacht kan uiteenlopen van een niet ontvangen bericht tot het vermoeden van een medische fout. Als u daar tegenaan loopt, vinden wij het belangrijk het daar met u over te hebben. Neem daarom contact met ons op als dit speelt. U kunt dan uw kritiek geven en eventueel extra uitleg en/of toelichting krijgen. Eventuele fouten kunnen dan hersteld worden.

Wij willen er zelf graag van leren zodat we daardoor onze diensten kunnen verbeteren wanneer dat mogelijk is. Op deze manier kan de kans op herhaling bij iemand anders verkleind worden. De ervaring is dat een klacht meestal kan worden opgelost als we daar met elkaar over een gesprek gaan.

Blijkt dat niet het geval dan wordt uw klacht doorgegeven aan de klachtenfunctionaris. Hieronder kan het klachtenreglement gedownload worden.

Let op:

  • Als er sprake is van onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige kunt u daarover een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Klik hier voor meer informatie. 
  • Als u als werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u in overleg met de bedrijfsarts vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Klik hier voor meer informatie.

In deze gevallen is een klacht niet ontvankelijk.